CV

Personalia

Navn: Lars Åge Kamfjord

Adresse: Kirkeveien 316

Postnummer/sted: 3140 Nøtterøy

Født: 12. desember 1985

Mobil: 99 59 43 43

E-post: lars dot age at laaknor dot no

Nøkkelkvalifikasjoner

Sterke kunnskaper om Nettverk, Identitetshåndtering (IDM/IAM), klientadministrasjon, informasjonssikkerhet, ITIL, automatisering, teknisk prosjektledelse, feilsøking av komplekse problemstillinger.

Erfaring med DevOps, programmering, ledelse og økonomi

Prosjekter

Prosjekter gjennomført som konsulent

2023-03 - 2024-02 - Reitan Convenience Norway

Innleid ressurs for å bistå med klientadministrasjon. Også jobbet med prosjekt for bytte av kassesystem, dokumentasjon, lisenser, m.m. Fungerende driftsansvarlig og sikkerhetsansvarlig.

2022-02 - 2023-01 - Sykehuspartner

Prosjektansatt for å jobbe med oppgradering av PCer med medinisk teknisk utstyr til Windows 10. Kartlegging og innhenting av informasjon fra mange kilder, dokumentasjon, risikovurdering og omlegging av klientmaskiner med spesielle behov.

Arbeidserfaring

2022-08 - dd. - Laaknor Isbar’n AS - styreleder/eier/daglig leder

Salg av is og drikke. Hovedoppgaver er rekrutering, personaloppfølging, internkontroll, markedsføring, opplæring, etc.

2020-07 - dd. - Laaknor IT AS - styreleder/eier/daglig leder

Konsulentarbeid innen IT-drift og sikkerhet. Nettverk, klientadministrasjon, Office365/Azure, Identitetshåndtering (IAM/IDM), penetrasjonstesting

Mindre programmeringsprosjekter i egen regi og for kunder.

2021-11 - 2022-02. - GSGroup - Security & Compliance Manager

Sikkerhet og samsvarsansvarlig for hele konsernet.

2021-08 - 2021-11. - DotNet Internals - Seniorkonsulent

Seniorkonsulent implementering av IAM. Fakturerende konsulent, bistand til salgsarbeid/presale, og design av programendring/forarbeid før utvikling.

2017-10 - 2021-07. - Barne,- Ungdoms og Familieetaten - seniorrådgiver

Hovedarbeidsområde tilgangsstyring og identitetshåndtering. Sentral i arbeidet med innføring av Office365 og Azure med tilhørende tjenester. Jobbet endel med overvåking med Splunk

2016-08 - 2017-09 - Solve Forretningspartner - senior IT konsulent

Drift og utvikling av nettverk, trådløst, Windowsserver, System Center, Office365 og arkitektur/design. Drift av SAN og backupløsninger.

2016-01 - 2016-06 - 4human IT - seniorkonsulent

Drift av nettverk, System Center, Hyper-V, Linux og overvåking.

2014-05 - 2015-12 - IKT Axxess - Senior systemkonsulent

Hovedansvar for nettverk og sikkerhet. Til tider jobbet mye med Office365 og Azure og flytting av kunder til skytjenester. Teknisk ansvarlig for implementering av stort WLAN-prosjekt for Oslo kommune v/privatistkontoret i Utdanningsetaten for gjennomføring av eksamen for inntil 3700 brukere. Bistått med drift og videreutvikling av VMware og Hyper-V for kunder.

2005-08 - 2014-04 - Tønsberg kommune - IKT-rådgiver

Begynte på 2. linje brukerstøtte for skolene, endret stilling til ansvar for nettverk fra 2007. Novell/Suse Linux, Identietshåndtering/FEIDE, Active Directory, System Center Configuration Manager, Zimbra gruppevare. Deltatt i større nettverksprosjekt for felles nettverk mellom kommunene i området, samt design av ny felles Active Directory-skog. Innføring av virtualsering med VMware og XenServer, samt bygging av ny Citrix-farm.

2003-08 - 2005-07 - Nøtterøy kommune - IKT-lærling

Jobbet mye med drift av Linux-servere for skolene. Ansvar for nettverk og brannmur. Deltatt i prosjekt for ny skoleløsning for Tønsberg og Nøtterøy basert på Novell.

2001-11 - 2002-05 - Sønnico Kommunikasjon - etter skoletid-hjelp

Jobbet primært med overvåkingsløsninger for kunde.

2000-05 - 2001-02 - Coop Prix Borgheim - butikkmedarbeider

1999-06 - 1999-06 - UMI AS - sommerhjelp på lageret

Utdanning

2002-2003 - Tønsberg maritime VGS - IKT-driftsfag

2001-2002 - Tønsberg maritime VGS - Grunnkurs Elektro

Kurs og sertifiseringer

2021-05 - LEAN (sertifisering)

2020-08 - ITIL 4 Foundations (sertifisering)

2018-06 - Microsoft Identity Manager Workshop

2014-08 - KEMP loadbalancing - KEMP Qualified Engineer (sertifisering)

2014-07- JunOS Routing Essentials (Juniper)

2014-07 - Introduction to JunOS (Juniper)

2010-06 - Talentutviklingskurs Fremskrittspartiet - Kommunikasjon, pressehåndtering, tale og debatteknikk

2008-01 - CheckPoint VPN-1

2007-11 - Cisco CCNA (med sertifisering)

2007-04 - Uninett ABC Novell Identitety Driven Management (IDM)

2006-11 - Fundamentals of Novell eDirectory (Novell)

2006-03 - HP Procurve Manager

Offentlige verv

2020-01 - dd - Vestfold og Telemark Fylkeskommune - Prøvenemnd for IKT-servicefag

2013-01 - dd - Tønsberg tingrett - meddommer

2017-10 - 2019-10 - Færder kommune - medlem av kontrollutvalget

2015-10 - 2017-12 - Nøtterøy kommune 1. varamedlem til kommunestyret (møtte stort sett hvert møte)

2015-10 - 2017-12 - Nøtterøy kommune 1. varamedlem til hovedutvalg for helse og omsorg

2013-01 - 2015-12 - Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Buskerud og Vestfold - nemndmedlem

2011-10 - 2013-03 - Tønsberg kommune - Nestleder, hovedutvalg for kultur og frivillighet

2011-10 - 2013-03 - Tønsberg kommune - medlem, hovedutvalg for barn og unge

Frivillige verv (utdrag)

2017-10 - dd - Kodeklubben Horten - Prosjektleder/koordinator

2016-05 - dd - Kodeklubben Tønsberg - Prosjektleder/koordinator

2016-01 - 2018-01 - Vestfold Digitale Ungdom - Styreleder

2013-11 - 2014-11 - Tønsberg FrP - styreleder

2011-11 - 2013-11 - Tønsberg FrP - nestleder og studieleder

2011-02 - 2013-02 - Vestfold FrP - medlemsansvarlig

2010-04 - 2011-04 - Wikimedia Norge - nestleder

2009-03 - 2013-10 - Wikimedia Foundation - Steward

2008-06 - 2013-10 - Wikipedia på bokmål - Administrator

2009-11 - 2010-12 - Vestfold Fremskrittspartis ungdom - Fylkesformann

Annet

Førerkort klasse BE