CV

Personalia

Navn: Lars Åge Kamfjord

Adresse: Kirkeveien 316

Postnummer/sted: 3140 Nøtterøy

Født: 12. desember 1985

Mobil: 99 59 43 43

E-post: lars dot age at laaknor dot no

Nøkkelkvalifikasjoner

Sterke kunnskaper om Nettverk, Identitetshåndtering (IDM/IAM), klientadministrasjon, informasjonssikkerhet, ITIL, automatisering, teknisk prosjektledelse, feilsøking av komplekse problemstillinger.

Erfaring med DevOps, programmering, ledelse i frivillig sektor

Arbeidserfaring

2020-07 - dd. - Laaknor IT AS - styreleder/eier/daglig leder

Programvareutvikling, Økonomisystemet.no - regnskapssystem for privatøkonomi.

Konsulentarbeid innen IT-drift og sikkerhet.

2021-11 - 2022-02. - GSGroup - Security & Compliance Manager

Responsible for security and compliance for the entire group.

2021-08 - 2021-11. - DotNet Internals - Seniorkonsulent

Seniorkonsulent implementering av IAM. Fakturerende konsulent, bistand til salgsarbeid/presale, og design av programendring/forarbeid før utvikling.

2017-10 - 2021-07. - Barne,- Ungdoms og Familieetaten - seniorrådgiver

Hovedarbeidsområde tilgangsstyring og identitetshåndtering. Sentral i arbeidet med innføring av Office365 og Azure med tilhørende tjenester.

2016-08 - 2017-09 - Solve Forretningspartner - senior IT konsulent

Drift og utvikling av nettverk, trådløst, Windowsserver, System Center, Office365 og arkitektur/design.

2016-01 - 2016-06 - 4human IT - seniorkonsulent

Drift av nettverk, System Center, Hyper-V, Linux og overvåking.

2014-05 - 2015-12 - IKT Axxess - Senior systemkonsulent

Hovedansvar for nettverk og sikkerhet. Til tider jobbet mye med Office365 og Azure. Teknisk ansvarlig for implementering av stort WLAN-prosjekt for Oslo kommune v/privatistkontoret i Utdanningsetaten for gjennomføring av eksamen for inntil 3700 brukere.

2005-08 - 2014-04 - Tønsberg kommune - IKT-rådgiver

Begynte på 2. linje brukerstøtte for skolene, endret stilling til ansvar for nettverk fra 2007. Novell/Suse Linux, Identietshåndtering/FEIDE, Active Directory, System Center Configuration Manager, Zimbra gruppevare. Deltatt i større nettverksprosjekt for felles nettverk mellom kommunene i området, samt design av ny felles Active Directory-skog.

2003-08 - 2005-07 - Nøtterøy kommune - IKT-lærling

Jobbet mye med drift av Linux-servere for skolene. Ansvar for nettverk og brannmur. Deltatt i prosjekt for ny skoleløsning for Tønsberg og Nøtterøy basert på Novell.

2001-11 - 2002-05 - Sønnico Kommunikasjon - etter skoletid-hjelp

Jobbet primært med overvåkingsløsninger for kunde.

2000-05 - 2001-02 - Coop Prix Borgheim - butikkmedarbeider

1999-06 - 1999-06 - UMI AS - sommerhjelp på lageret

Utdanning

2002-2003 - Tønsberg maritime VGS - IKT-driftsfag

2001-2002 - Tønsberg maritime VGS - Grunnkurs Elektro

Kurs og sertifiseringer

2021-05 - LEAN (sertifisering)

2020-08 - ITIL 4 Foundations (sertifisering)

2018-06 - Microsoft Identity Manager Workshop

2014-08 - KEMP loadbalancing - KEMP Qualified Engineer (sertifisering)

2014-07- JunOS Routing Essentials (Juniper)

2014-07 - Introduction to JunOS (Juniper)

2010-06 - Talentutviklingskurs Fremskrittspartiet - Kommunikasjon, pressehåndtering, tale og debatteknikk

2008-01 - CheckPoint VPN-1

2007-11 - Cisco CCNA (med sertifisering)

2007-04 - Uninett ABC Novell Identitety Driven Management (IDM)

2006-11 - Fundamentals of Novell eDirectory (Novell)

2006-03 - HP Procurve Manager

Offentlige verv

2020-01 - dd - Vestfold og Telemark Fylkeskommune - Prøvenemnd for IKT-servicefag

2013-01 - dd - Tønsberg tingrett - meddommer

2017-10 - 2019-10 - Færder kommune - medlem av kontrollutvalget

2015-10 - 2017-12 - Nøtterøy kommune 1. varamedlem til kommunestyret (møtte stort sett hvert møte)

2015-10 - 2017-12 - Nøtterøy kommune 1. varamedlem til hovedutvalg for helse og omsorg

2013-01 - 2015-12 - Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Buskerud og Vestfold - nemndmedlem

2011-10 - 2013-03 - Tønsberg kommune - Nestleder, hovedutvalg for kultur og frivillighet

2011-10 - 2013-03 - Tønsberg kommune - medlem, hovedutvalg for barn og unge

Frivillige verv (utdrag)

2017-10 - dd - Kodeklubben Horten - Prosjektleder/koordinator

2016-05 - dd - Kodeklubben Tønsberg - Prosjektleder/koordinator

2016-01 - 2018-01 - Vestfold Digitale Ungdom - Styreleder

2013-11 - 2014-11 - Tønsberg FrP - styreleder

2011-11 - 2013-11 - Tønsberg FrP - nestleder og studieleder

2011-02 - 2013-02 - Vestfold FrP - medlemsansvarlig

2010-04 - 2011-04 - Wikimedia Norge - nestleder

2009-03 - 2013-10 - Wikimedia Foundation - Steward

2008-06 - 2013-10 - Wikipedia på bokmål - Administrator

2009-11 - 2010-12 - Vestfold Fremskrittspartis ungdom - Fylkesformann

Annet

Førerkort klasse BE